Planirate li posjetiti nas novi prodajni centar?
DA , Svakako
NE
Ne interesuje me

UMJETNICI

  • Ismar Mujezinović

    Ismar Mujezinović je po obrazovanju slikar a po rođenju umetnik. Njegova je umetnost dosledna u tematici a raznolika u medijima. Ikonografsko središte joj je čovek. Kroz bazičan odnos muškarca i žene, koji razvija prateći sve četiri suštinske komponente ljudskog bića: fizičku, intelektualnu, emocionalnu i inuitivnu, autor stvara snažne alegorije (likovne, književne ili filmske) kroz koje se projektuje društvena stvarnost vremena i prostora u kome živi.

  • Milivoje Unković

    Milivoje Unković, danas u punom naponu umetničke i stvaralačke snage, sigurno predstavlja jednu od najzanimljivijih ličnosti njegove generacije u bosansko hercegovačkom, a i jugoslovenskom likovnom području. Tu zanimljivost i posebnost njegovom slikarskom delu daje izvesna dimenzija kontinuiteta, koja govori o povezivanju, organskom i prirodnom spajanju dve, pa možda i tri grane posibiliteta koje nude izvesni permanentno aktuelni smerovi savremene umetnosti. O čemu se zapravo radi?